knol2go knol
Acqui-hire

A company is normally acquired for its product and services. Similarly, investments are usually made in a company for the products and services it supplies. "Acqui-hire" is the term used to describe the acquiring of, or the investing in, a company for its skills and talents (human capital).

Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Istillah Bahasa Inggeris: Acqui-hire

Sebuah syarikat lazimnya diperolehi (dibeli) untuk produk dan servisnya. Begitu juga dengan pelaburan yang dibuat dalam sebuah syarikat. Kebanyakannya bertujuan untuk memperolehi produk dan servis syarikat tersebut. Istillah "acqui-hire" digunakan untuk menghuraikan perolehan atau pelaburan ke atas sebuah syarikat untuk kemahiran dan bakat pekerja mereka (modal manusia).

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer