knol2go knol
   
Ting-ting Sweets
 
knol2go knol
 
Ting-ting sweets are traditional Chinese delicacies frequently sold on the back of bicycles. They are usually brown, hard, and small in size.

The ingredients of Ting-ting  include, among others, white sugar, maple syrup and sticky rice. Variations of this traditional sweets include the use of maltose and honey instead of white sugar.

   
 
 knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
   
Gula-gula Ting-ting

     
Gula-gula Ting-ting merupakan makanan istimewa orang Cina. Lazimnya, gula-gula Ting-ting dijual dari belakang basikal. Gula-gula Ting-ting biasanya berwarna perang, keras dan bersaiz kecil.

Ramuan gula-gula Ting-ting termasuk gula putih, sirap mapel dan beras pulut. Ada pula yang menggunakan maltos dan madu untuk menggantikan gula putih. 
   
 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer