knol2go knol

Syawal

Syawal (also spelt Shawwal) is the 10th lunar month of the Islamic calendar. In
Malaysia, the Conference of Rulers gives consent that the date of Hari Raya Puasa (also known as Hari Raya Aidilfitri / Eid ad-Fitr or Id-Ul-Fitr) be fixed based on the sighting of the Syawal moon and calculations. Once determined, the Keeper of the Rulers' Seal will announce the date of the Muslim celebration. Among others, Hari Raya Puasa is a celebration that marks the end of the 9th lunar month called Ramadan. Muslims fast during the month of Ramadan.
 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Syawal

Bulan Syawal merupakan bulan yg kesepuluh dlm tahun Hijrah. Di negara Malaysia, Majlis Raja-Raja mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Puasa adalah berdasarkan rukyah (melihat anak bulan Syawal) dan hisab. Selepas hari tersebut ditentukan, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia akan mengisytiharkan tarikh perayaan tersebut. Antara lain, Hari Raya Puasa (Eid ad-Fitr) meraikan tamatnya bulan Ramadan. Orang Islam berpuasa sepanjang bulan Ramadan.

    

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer