knol2go knol
Growth, Stages of
成 长阶段 chéng zhǎng jiē duàn

Generally, the growth 成长 chéng zhǎng of a human being 人 rén can be divided into 5 stages 阶段 jiē duàn. They are:

I)     infancy 婴儿期 yīng'ér qī

II)    childhood 童年tóng nián

III)  adolescence 青春期 qīng chūn qí

IV)  adulthood 成年 chéng nián

V)   old age 老年 lǎo nián


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Peringkat Pertumbuhan
成长阶段 chéng zhǎng jiē duàn


Lazimnya, pertumbuhan manusia dapat dibahagikan kepada 5 peringkat.

I)    bayi  婴儿期 yīng'ér qī
II)   kanak-kanak 童年tóng nián
III)  remaja 青春期 qīng chūn qí
IV)  dewasa 成年 chéng nián
V)   tua 老年 lǎo nián

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol