knol2go knol
Jellyfish
水母 shuǐ mǔ
knol2go knol

Jellyfish 水母 shuǐ mǔ have been around on planet Earth 地 球 dì qiú for more than 650 million years. They are plankton 浮 游生物 fú yóu shēng wù with tentacles 触手chù shǒu. They use the tentacles 触手chù shǒu to sting their prey 猎物 liè wù and pull them into their mouth. They have little control over where they move and drift with the currents 水 流 shuǐ liú. Some jellyfish 水母 shuǐ mǔ have bell shaped structures that are actually their reproductive organs.

Only 5 percent of this aquatic creature is solid gelatinous matter (about 95% of it is water shuǐ).

knol2go knol

knol2go knol
If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Ampai-ampai
knol2go knol
Ampai-ampai atau ubur-ubur wujud di Bumi ini lebih daripada 650 juta tahun. Ubur-ubur merupakan organisme plankton dengan sesungut atau tentakel. Ubur-ubur menyengat mangsa mereka lalu menarik mangsa ke dalam mulut menggunakan sesungut. Ubur-ubur tidak mempunyai kawalan ke atas gerakan mereka dan mengapung mengikut arus. Sesetengah ubur-ubur mempunyai struktur berbentuk loceng yang berfungsi sebagai organ pembiakan.Hanya 5 peratus daripada haiwan laut ini terdiri daripada jirim pejal.

knol2go knol

knol2go knol
Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol