knol2go knol
Ubudiah Mosque
knol2go knol
   
This royal mosque of Perak is located on Bukit Chandran in Kuala Kangsar, close to the Perak River. It has earned the reputation as one of the most beautiful mosques (places of worship) in Malaysia. This magnificent building with its splendid Islamic architecture was designed by Arthur Benison Hubback.

Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Masjid Ubudiah

knol2go knol
     
Masjid Diraja negeri Perak ini terletak di Bukit Chandran, Kuala Kangsar, dekat dengan Sungai Perak. Masjid (suatu tempat beribadah) ini dikatakan salah sebuah masjid tercantik di negara Malaysia. Bangunan dengan senibina Islam ini telah direkabentuk oleh Arthur Benison Hubback.

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer