knol2go knol
Lemons
柠 檬 níng méng
knol2go knol
Lemons 柠 檬 níng méng contain citric acid 柠檬酸 níng méng suān. (See also acids 酸 suān.) In addition, lemons 柠檬 níng méng also contain some amounts of Vitamin C (ascorbic acid 抗 坏血酸 kàng huài xiě suān).

Lemons are commonly made into drinks called lemonade 柠 檬汽水 níng méng qì shuǐ. A popular Chinese dish with lemon
柠 檬 níng méng as a main ingredient 食材 shí cái is "chicken in lemon sauce" 柠 檬鸡 níng méng jī.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Lemon
柠檬 níng méng

knol2go knol
Lemon 柠 檬 níng méng mengandungi asid sitrik 柠 檬酸 níng méng suān (Lihat juga asid 酸 suān.) Tambahan pula, lemon 柠檬 níng méng  juga mengandungi Vitamin C (asid askorbik 抗 坏血酸 kàng huài xiě suān).

Lemon juga biasa dibuat minuman yang dipanggil "lemonade" 柠 檬汽水 níng méng qì shuǐ. Salah satu makanan China popular yang menggunakan lemon 柠檬 níng méng  sebagai bahan utama 食 材 shí cái ialah "ayam dalam sos lemon" 柠 檬鸡 níng méng jī.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol