knol2go knol
Types of Japanese Food / Cuisine
日 本料理 rì běn liào lǐ

Among the well known Japanese cuisine 日本料理 rì běn liào lǐ are

sushi 寿司 shòu sī

sashimi 生鱼片 shēng yú piàn
udon 乌冬面 wū dōng miàn
soba 荞麦面 qiáo mài miàn
ramen 拉面 lā miàn
tempura 天妇罗 tiān fù luō
okonomiyaki 御好烧 yù hǎo shāo
teriyaki 红烧 hóng shāo
tonkatsu 炸猪排 zhà zhū pái
kushiage 炸串 zhà chuàn
yakitori 串烧 chuàn shāo

yakiniku 烤肉 kǎo ròu

sukiyaki 寿喜烧 shòu xǐ shāo

hiyaki chuka


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Makanan Jepun

Di antara makanan Jepun 日本料理 rì běn liào lǐ ialah

sushi 寿司 shòu sī

sashimi 生鱼片 shēng yú piàn
udon 乌冬面 wū dōng miàn
soba 荞麦面 qiáo mài miàn
ramen 拉面 lā miàn
tempura 天妇罗 tiān fù luō
okonomiyaki 御好烧 yù hǎo shāo
teriyaki 红烧 hóng shāo
tonkatsu 炸猪排 zhà zhū pái
kushiage 炸串 zhà chuàn
yakitori 串烧 chuàn shāo

yakiniku 烤肉 kǎo ròu

sukiyaki 寿喜烧 shòu xǐ shāo

hiyaki chuka

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol