knol2go knol
Black Glutinous Rice Paste / Soup
黑 糯米糖水 hēi nuò mǐ táng shuǐ
knol2go knol
This popular Malaysian dessert 马 来西亚甜点 mǎ lái xī yà tián diǎn has the following ingredients 配 料 pèi liào.

Black Glutinous Rice 黑糯米 hēi nuò mǐ
Melaka Sugar
马 六甲糖 mǎ liù jiǎ táng
Coconut Milk
椰奶 yē nǎi
Pandan leaves
香兰叶 xiāng lán yè
Sago
西 米 xī mǐ
Milk - optional
牛奶是可选的 niú nǎi shì kě xuǎn de

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Bubur Pulut Hitam
knol2go knol
Pencuci mulut Malaysia 马 来西亚甜点 mǎ lái xī yà tián diǎn ini mengandungi bahan-bahan berikut

Beras Pulut Hitam

Gula Melaka
Santan
Daun Pandan
Sagu


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol