knol2go knol

Trans Fat

Trans fat is made when hydrogen is added to liquid fat (oil) to produce solid fats. The process of adding hydrogen can help extend the shelf life while improving the stability and flavour of the food. Trans fat raises one's “bad” LDL cholesterol and lowers one's “good” HDL cholesterol. Thus, trans fat could increase the risk for Coronary Heart Diseases (CHD).

 


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Lemak Trans Fat
 

Lemak "trans fat" diperolehi dengan menambahka hidrogen kepada minyak, iaitu lemak dalam bentuk cecair. Ini dilakukan supaya minyak bertukar menjadi bentuk pepejal. Proses penambahan hidrogen memberikan beberapa kebaikan kepada makanan: memanjangkan hayat simpanan serta meningkatkan kestabilan dan rasa makanan. Akan tetapi, lemak "trans fat" mengingkatkan kolesterol "buruk" LDL dan menurunkan kolesterol "baik" HDL. Ini boleh menambahkan risiko penyakit jantung keroner.
 


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer